Incompany met collega’s

De Duurzame Dagstart bieden we ook als maatwerk incompany aan, dat noemen we Sustainable Stand-up. Een prettige en laagdrempelige manier om een groep enthousiaste duurzaamheidsambassadeurs handvatten te geven om het verduurzamen in én op het werk blijvend te agenderen.

Heb je de ambitie om te verduurzamen en gebeurt er van alles, versnipperd in de organisatie? De Sustainable Stand-up brengt op een leuke en effectieve manier de mensen en ideeën bij elkaar. Zo krijgen medewerkers inspiratie en vertrouwen om duurzaamheid ook in én op het eigen werk handen en voeten te geven. Opgeteld verduurzaamt zo de hele organisatie.

De Sustainable Stand-up biedt de mogelijkheid om met duurzaamheidsambassadeurs en betrokken medewerkers laagdrempelig digitaal samen te komen, stil te staan (reflectie) en in actie te komen.

Sustainable Stand-ups
bij de gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam vroeg ons dit voorjaar hoe zij juist in deze tijd het verduurzamen van de organisatie effectief konden blijven agenderen. 
Praktische vertaalslag naar het werk
In acht wekelijkse Sustainable Stand-ups hebben wij digitale, korte ontmoetingen tussen de duurzaamheidsambassadeurs, van alle verschillende afdelingen gefaciliteerd. Daarin hebben we hen na een korte theoretische inleiding over klimaatpsychologie, telkens een opdracht gegeven om een praktische vertaalslag naar het dagelijks werk te maken. 
Direct de organisatie verduurzamen
Het resultaat is dat de duurzaamheidsambassadeurs een nieuwe set aan ‘zachte’ vaardigheden in hun rugtas hebben, die zij direct inzetten om de organisatie te verduurzamen. Tevens hebben de ambassadeurs elkaar beter leren kennen en voelen zij zich meer een team.  
"Het werkt verbindend om met een diverse groep collega’s over zo’n uitdagend thema te spreken en aangezet te worden tot actie. De psychologische theorie gaat echt voor mij leven!"

Odile - Gemeente Amsterdam

Neem contact op

Interesse in de Sustainable Stand-up bij jou in de organisatie? Of wil je weten of dit past bij de wens die jullie hebben?

Stuur ons dan een berichtje, mail naar info@duurzamedagstart.nl of bel naar 06 123 68 634. We helpen je graag verder!